El dia que Murphy va descansar…

3 01 2012

Ui si aquell dia Murphy apareix per allí….. !!!

en època de crisi això si que és iniciativa per crear una aerolínia “LOW COST”