Els 10 millors bots!!

19 04 2010

Aques vídeo correspon als 10 millors bots (segons el tio que l’ha fet), jo em quede en les vistes del últim: